favicon

SYARAT & KETENTUAN

Syarat dan Peraturan Am

 1. Dengan mendaftar untuk menggunakan perkhidmatan yang dilindungi oleh Terma dan Syarat ini dan / atau dengan bermain di Ritz99 (selepas ini masing-masing secara berasingan dan bersama-sama disebut sebagai "Ritz99" atau "Laman"), anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih tua, dan anda menyatakan dan menjamin bahawa anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan bersetuju untuk terikat dengan dan mematuhi "Terma dan Syarat" ini. Sekiranya anda tidak mahu menerima terma dan syarat berikut, anda tidak boleh mendaftar dan membuka akaun dan anda tidak akan dapat mengakses perisian dan perkhidmatan permainan yang ditawarkan bersama dengannya.
 2. Maklumat produk, pendaftaran di laman web, penggunaan perkhidmatan yang ditawarkan dan semua dan setiap pertaruhan yang diterima oleh Ritz99 tertakluk kepada "Terma dan Syarat" ini.
 3. Ritz99 berhak untuk mengubah "Terma dan Syarat" ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pindaan tersebut akan mula berkuatkuasa dan berkuatkuasa sebaik sahaja disiarkan dalam bahagian "Terma dan Syarat" laman web Ritz99 ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengkaji "Terma dan Syarat" secara berkala. Penggunaan laman web anda yang berterusan setelah perubahan atau kemas kini dibuat kepada "Terma dan Syarat" akan menunjukkan penerimaan anda terhadap perubahan atau kemas kini tersebut.
 4. "Terma dan Syarat" ini mewakili perjanjian lengkap, terakhir dan eksklusif antara anda dan Ritz99 dan akan menggantikan dan menggabungkan semua perjanjian, perwakilan dan pemahaman sebelumnya antara anda dan Ritz99. Anda mengesahkan bahawa, dengan setuju untuk menerima Terma dan Syarat ini, anda tidak bergantung pada perwakilan apa pun kecuali yang sama telah dinyatakan sebagai pernyataan dalam "Syarat dan Ketentuan" ini.
 5. Sekiranya terdapat percanggahan antara ketentuan Perjanjian ini dan ketentuan apa pun di laman web Ritz99, ketentuan Perjanjian ini akan berlaku.
 6. Kami berhak mengikut budi bicara kami sendiri untuk meminta anda memberikan bukti identiti dan usia anda sebagai prasyarat sebelum kami membenarkan anda mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti permainan Ritz99.

Syarat penggunaan akaun

 1. Sekiranya terdapat perselisihan mengenai akaun Pemain, Ritz99 berhak untuk menangguhkan akaun Pemain sehingga penyelesaian dicapai. Sebarang pertikaian mesti diajukan secara bertulis yang menyatakan tarikh, masa dan perincian pertikaian dan dihantar melalui e-mel ke [email protected] Ritz99 memandang serius pertikaian pelanggan dan berusaha untuk mengambil semua langkah yang wajar untuk menyiasat dan menyelesaikan semua pertikaian.
 2. Ritz99 berhak untuk menangguhkan, membatalkan akaun anda dengan alasan apa pun pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda. Sebarang baki dalam akaun anda pada masa pembatalan tersebut akan dikembalikan kepada anda menggunakan kaedah pembayaran seperti yang ditentukan oleh Ritz99. Walau bagaimanapun, Ritz99 berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk membatalkan kemenangan dan kehilangan baki dalam akaun Ritz99 anda atau kemenangan atau hak lain yang mungkin anda miliki atau miliki dari akaun Ritz99 dan penggunaan perkhidmatan Ritz99 atau / dan Main.
 3. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan keselamatan nombor akaun dan kata laluan anda. Anda tidak akan membenarkan orang lain atau pihak ketiga termasuk, tanpa batasan, mana-mana orang bawah umur, untuk menggunakan atau menggunakan semula akaun Ritz99 anda, mengakses dan / atau menggunakan sebarang bahan atau maklumat dari Laman Web Ritz99, menerima hadiah apa pun, atau Main di Ritz99. Anda bertanggungjawab sepenuhnya atas sebarang pembelian dan / atau kerugian yang ditanggung oleh anda sendiri atau pihak ketiga di akaun Ritz99 anda.

Terma & Syarat Umum Promosi

 1. Semua tawaran hanya terhad kepada satu akaun terbuka percuma bagi setiap individu, keluarga, alamat rumah tangga, alamat e-mel, nombor telefon, akaun bank dan alamat IP.
 2. Sebarang pertaruhan yang diletakkan pada dua sisi bertentangan, pertaruhan seri dan tidak sah tidak akan diambil kira dalam pengiraan rebat kasino atau dikira sebagai keperluan penggantian.
 3. Sebarang permainan Roulette, HANYA 50% daripada jumlah pertaruhan yang menempatkan 12 nombor atau lebih dari 12 nombor, akan dikira sebagai syarat rollover.
 4. Sebarang permainan Roulette, diletakkan 18 angka atau lebih daripada 18 nombor, tidak akan dikira sebagai syarat rollover.
 5. Kami berhak untuk mengubah, mengubah atau menghentikan Promosi ini, atau aspeknya, pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 6. Setiap pelanggan hanya dibenarkan memiliki satu akaun berdaftar di Ritz99. Sekiranya terdapat pelanggan yang membuat lebih dari satu akaun, (Sebelum membuat banyak akaun, pelanggan harus menghubungi salah satu wakil sembang langsung kami dan meminta untuk membuat banyak akaun). Jika tidak, Ritz99 akan menganggap akaun ini sebagai akaun pertaruhan arbitraj. Dan Ritz99 berhak untuk menamatkan akaun, dan kredit akan dibekukan secara kekal.
 7. Atas budi bicara Ritz99, anda mungkin diminta oleh Ritz99 untuk memberikan maklumat pengenalan. Anda wajib memberikan maklumat yang diminta setelah pemberitahuan kami. Sekiranya anda tidak memberikan maklumat yang diminta, anda bersetuju untuk melepaskan hak anda terhadap baki yang tersisa di akaun Ritz99 anda.
 8. Dengan menyertai Promosi, anda mengesahkan bahawa nama dan alamat yang didaftarkan di akaun anda betul dan terkini. Kegagalan memberikan maklumat ini boleh menyebabkan pembatalan dari Promosi.

Lesen

Ritz99 is a licensed Online Casino & Registered Brand. Ritz99 operates under the License issued to Antitelephone, Authorised and Regulated by the Government of Curacao. Copyright@2024 Ritz99. All rights reserved.

Duta Jenama

Trusted Online Casino 2021/2022

Pensijilan & Keselamatan

Kaedah Pembayaran

Sokongan Teknikal

Golden Bet | Trusted ONLINE CASINO IN MALAYSIA

Casino gaming are turning online increasingly, making a changecof lowered entry borders that tilts - and revolutionises the current standing of the gambling industry. To insiders, betting businesses are recognised further as an "iGaming" enterprise, an uncommon gamblers" term that defines a similar definition - a gambling platform allowing wagers of the outcome of any events taking shape, or scheduled matches ahead of time. Online casinos are seen
Hubungi Kita